mardi 10 juin 2014

Les herbes : basilic, cerfeuil, ciboulette, etc.


Basilic, Cerfeuil, Ciboulette, Estragon, Fenouil, Menthe, Oseille, Persil, Sauge, Thym.

Basilic, Cerfeuil, Ciboulette, Estragon, Fenouil, Menthe, Oseille, Persil, Sauge, Thym.

Basilic, Cerfeuil, Ciboulette, Estragon, Fenouil, Menthe, Oseille, Persil, Sauge, Thym.